ขอเรียนเชิญร่วมงาน Technology Show
ต่อยอดงานวิจัย ยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี
วันที่ 30 เม.ย. 58 นี้ เวลา 9.00 – 12.00 น.
อาคารศูนย์ประชุม สวทช. รังสิต


รับสิทธิพิเศษ!! ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยค่าธรรมเนียมเพียง 30,000 บาท

ตัวอย่างงานที่พร้อมถ่ายทอด
– เครื่องยกผู้ป่วย
– เครื่องมือวัดปริมาณไขมันแทรกในเนื้อสัตว์
– ผลิตภัณฑ์ NPV เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช
– เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิเมล็ดพืชแบบพกพา
– sensor อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและแสดงแผนที่อัตโนมัติ
– น้ำยาทำความสะอาด nano-emulsion สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
– ชุดทดสอบน้ำมัน
– ถ้วยทนไฟอุณหภูมิสูงผลิตจากกากของเสียอุตสาหกรรมอลูมิเนียม
ศึกษารายละเอียดงานวิจัย และการลงทะเบียนที่ www.nstda.or.th/nstda-services
อีเมล์ rdi.fti@gmail.com
หรือโทร 02-345-1236-41

Technology Show, สวทช