สกว. ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1″ ในหัวข้อ“สร้างสรรค์งานวิจัย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมั่งคั่งและยั่งยืน” ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) เป็นองค์กรของรัฐภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยมืออาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมงาน นิทรรศการและการประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1” ในหัวข้อ“สร้างสรรค์งานวิจัย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมั่งคั่งและยั่งยืน” ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและบริษัทอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายในงาน ทาง สกว. ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถานำและร่วมบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทสำคัญแก่ภาคอุตสาหกรรมไทย อาทิ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานและนำเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมกว่า 100 ผลงานจาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรมอีกด้วย
ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.trfrriconference2015.com ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวพัชรี พานิคม (ผู้ประสานงาน) 02-237-3222-4 ต่อ 101 หรือ patcharee@inhouse-agency.com หรือ info@trfrriconference2015.com

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.trfrriconference2015.com