NEWS & UPDATES

"To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science." — Albert Einstein
trfrriconference2015
Jun 6
Jun 6

Research and Researcher for Industry (RRi)

สกว. ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1″ ในหัวข้อ“สร้างสรรค์งานวิจัย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมั่งคั่งและยั่งยืน” ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพมหานคร

  Read more
banner (1)
May 7
May 7

Phuket Digital Tourism 2015

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชนโดยไม่จำกัดชั้นปี 2. บุคคลทั่วไป 3. ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนประกอบกิจการ 4. มีความสามารถในการพัฒนาภาพนิ่ง และ / หรือ เคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเองและมีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรม และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 5. ต้องเข้ารับการอบรมในกิจกรรม Business Camp for Digital Studio 2015 ไม่น้อยกว่า 80% ของการอบรมทั้งหมด

  Read more
AEC-IP-SIPA
Apr 0
Apr 0

เปิดแนวรุก บุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “เปิดแนวรุก บุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” โดย SIPA ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดจัดให้มีงานสัมมนาเรื่อง “เปิดแนวรุก บุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

  Read more
technologyShow2015
Apr 0
Apr 0

Technology Show

ขอเรียนเชิญร่วมงาน Technology Show ต่อยอดงานวิจัย ยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี วันที่ 30 เม.ย. 58 นี้ เวลา 9.00 – 12.00 น. อาคารศูนย์ประชุม สวทช. รังสิต

  Read more
7th SMEs National Awards 2015
Apr 0
Apr 0

7th SMEs National Awards 2015

รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ขึ้น ใช้ชื่อว่ารางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ หรือ SMEs National Awards เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีประสิทธิภาพ

  Read more
3D Workshop for Beginner
Apr 0
Apr 0

Workshop 3D Animation for Beginner – 10 Hrs.

ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (AMTEC) เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ (ขั้นพื้นฐาน) จำนวน 10 ช.ม. ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

  Read more
Regional Research Expo 2015
Mar 0
Mar 0

Regional Research Expo 2015

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558 (Regional Research Expo 2015) ภูมิภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคม” ในรูปแบบ “Research On Sale …ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้ดูงานวิจัย”

  Read more
Thailand Digi Challenge 2015
Mar 0
Mar 0

Thailand Digi Challenge 2015 (SIPA)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประกวดผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ส่งผลงานภายใต้แนวคิด “รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย” มีของดีอย่าเก็บไว้ …ก้าวออกมาแสดงศักยภาพให้โลกรู้ ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท และทุนสนับสนุนกว่า 9,000,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 19 มิถุนายน 2558

  Read more
Software Park Thailand
Mar 0
Mar 0

The First Private Software Park in Thailand

Software Park Phuket is the first private park in Thailand. It was founded in late 2008 with support from Software Park Thailand, the Sourthern Science Park and Blue Lagoon Phuket Co., Ltd. It was created for 3 main purposes: To provide a service area for ICT entrepreneurs with support from CAT Telecom in providing a […]

  Read more
PHUKET, the Pearl of Andaman
Mar 1
Mar 1

Social and Lifestyle Readiness

As of now, Phuket’s tourism and service industry creates well over 8 billion Baht of annual income. It is the main source of the islands earnings. In the future, however, it will be difficult to enter and compete in these industries due to the fact that land is getting pricier and harder to find by […]

  Read more